Diamanter

Man brukar säga att det är fyra saker som bestämmer kvalité och värde när det gäller diamanter, nämligen de fyra C:na.

Clarity, Colour, Cut och Carat.

Clarity är ett mått på hur fri stenen är från inneslutningar, colour bestämmer stenens färg, cut dess slipning och carat dess vikt.

Diamant är utan tvekan den mest välkända ädelstenen och har på många sätt en särställning i ädelstensvärlden. Mycket tack vare sina egenskaper men delvis också tack vare massiv marknadsföring.

Några av de egenskaper som gör diamant till en speciell ädelsten är dess exceptionella hårdhet, samt ett mycket högt brytningsindex och hög dispersion. Och att diamant helt enkelt består av rent kol.

diamantDet höga brytningsindexet är vad som ger diamanter deras gnistrande lyster. Dispersionen å sin sida får det vita ljuset att brytas upp i regnbågens alla färger då det färdas genom diamanten, och ger diamanten det man kallar eld.

Ordet diamant härstammar från det grekiska ordet adamas, vilket grovt översatt betyder oövervinnelig.

Alltsedan människan, möjligtvis i Indien redan för 4000-6000 år sedan, upptäckte diamanten har den ansetts vara i besittning av egenskaper utöver det vanliga. Diamant brukar kopplas till solen och sägs bringa långt liv särskilt till relationer. Det är en sten som står för klarhet och balans, och ger sin bärare hopp.

Diamanter graderas enligt fyra C:n. De står för Cut (slipning), Colour (färg), Clarity (klarhet) och Carat (vikt, med andra ord antalet carat)

Det finns precisa skalor både för klarhet och färg. Diamantgraderare använder sig av lupp samt så kallade masterstenar, med vilka man kan jämföra den aktuella diamantens färgnyans, för att göra en bedömning av färgen. För att göra en bedömning av slipningens proportioner finns särskilda instrument, men för att gradera klarheten hos en diamant krävs lupp, gedigen kunskap och erfarenhet.

Något som inte heller är simpelt är undersökningen av en diamants äkthet. Nuförtiden finns en stor mängd imitationer som mer eller mindre liknar sin naturliga motsvarighet. Ännu en svårighet är att upptäcka ifall en diamant har blivit utsatt för någon behandling i syfte att förbättra stenens egenskaper, såsom klarhet.

Några exempel är laserbehandling, som används för att eliminera orenheter i stenen. Man använder också substanser såsom blyhaltigt glas för att fylla sprickor. Då substansen och själva diamanten har liknande optiska egenskaper kan detta vara svårt att upptäcka.

Det är också möjligt att förändra färgen hos en diamant, antingen i syfte att göra en vit eller tonad diamant vitare, eller ge en diamant färg.

Faktum är att diamanter inte är speciellt sällsynta ädelstenar.

Någonstans kring 130 miljoner carat bryts varje år, vilket motsvarar 26 000 kilogram. Den massiva efterfrågan håller icke desto mindre priserna uppe.

Den stenhårda fokuseringen på diamanters vithet har lämnat de så kallade fancydiamanterna relativt okända. För diamanter behöver inte vara vita. Diamanter kan förekomma naturligt i många färger, gult såväl som rosa, blått, brunt, grönt och rött. Det är dessa som benämns fancydiamanter.

Vissa av dem, till exempel bruna eller ljusare gula, är oftast billigare än vita då efterfrågan inte är lika stor. Men många färger kan också betinga betydligt högre priser än motsvarande vita, till exempel är naturligt färgade intensivt rosa eller blå diamanter i fin kvalitet mycket dyra, och naturligt röda diamanter är något av det absolut värdefullaste som hittats på vår planet.

Diamantens klarhetsskala – Clarity

Denna bestäms av synbara inre inneslutningar och yttre ytfel vilket en kvalificerad yrkesman kan upptäcka under 10 ggr förstoring under gynnsamma ljusförhållanden. (*Diamanter med en vikt över 0.50 ct klassificerad oftast med en siffra 1,2 eller när det gäller P kvalité 1,2,3)

Internationella förkortningarInternationella beteckningarFörklaring på Svenska
 FL Flawless Fri från inneslutningar och  ytfel
 IF Internally flawless Fri från inneslutningar
 VVS (1-2)* Very very small inclusions Mycket mycket små  inneslutningar
 VS (1-2)* Very small inclusions Mycket små inneslutningar
 SI (1-2)* Small inclusions Små inneslutningar
 P1 Piqué1 Tydliga inneslutningar som är  mycket  svåra att se med    blotta ögat.
 P2 Piqué 2 Lätta att se med blotta ögat
 P3 Piqué 3 Mycket tydliga inneslutningar  som  kraftigt försämrar  stenens utseende.

Diamantens färgskala – Colour

GIA
Traditionella termer
Förklaring på Svenska
D
River
Mycket sällsynt vit
E
River
Mycket sällsynt vit
F
Top wesselton
Sällsynt vit
G
Top wesselton
Sällsynt vit
H
Wesselton
Vit
I
Top crystal
Mycket lätt tonad vit
J
Crystal
Lätt tonad vit
K
Top cape
Tonad vit
L
Top cape
Tonad vit
M
Cape
Lätt gulaktig
N
Cape
Lätt gulaktig
O
Light yellow
Färgtonad
P
Light yellow
Färgtonad
Q
Light yellow
Färgtonad
R
Light yellow
Färgtonad
S-Z
Yellow
Färgtonad

Utöver ovanstående färgklassificering finns det även fantasifärger såsom: bruna, svarta, gröna, rosa, gula.

Slipningen av diamanter och dess proportioner vid briljantslipning – Cut

Att få rätt proportioner vid briljantslipning är mycket viktigt.

Om t.ex diamanten har slipats för djupt (se bild nedan), återreflekteras ej det infallande ljuset utan passerar vidare via underdelen av stenen.

Djup diamant

 

 

 

Nedan visas ett exempel på för grund (platt) slipad briljant vilket även detta påverkar ljusåtergivningen negativt.

Grund diamant

 

 

 

Korrekt slipning: När en diamant har rätt briljantslipning reflekteras ljuset ut igen via bordsfacetten (se bild nedan).

Korrekt slipad diamant

 

 

 

Den vanligaste slipningen av diamanten är briljantslipad diamant, en slipning som ger en mycket god ljusåtergivning.

olika slipningar av diamanter

Prinsess slipad diamant är fyrkantig och är en vanligt förekommande slipform som kan bli väldigt effektfull i vissa former av infattningar. Har en ganska god ljusåtergivning.

Smaragdslipad diamant förekommer mer sällan. Har sämre ljusåtergivning än briljant och prinsess slipade diamanter generellt.

Cushion slipad diamant, ”kuddformad” till sin form med en ganska god ljusåtergivning.

Hjärtslipad diamant, en slipform som kommer till sin rätt vid något större storlekar. Jag rekomenderar minst 0.18 ct. Kan ha en god ljusåtergivning, men allt för ofta ser man mindre bra slipningar.

Marquise slipad diamant (kallas även Navette slipad).

Flanders slipad diamant, en slipform som ger en mycket god ljusåtergivning.

Baguette slipade diamanter. En slipform som har en mindre god ljusåtergivning.

 

Intyg från genomförd utbildning i diamantgradering

värdering diamanter