Återvunna ädelmetaller

Etiskt och moraliskt förhållningssätt

För mig som företagare så är det viktigt att alltid hålla på både företagets etiska förhållningssätt och mina personliga värderingar. På grund av detta så handlar jag inte med blodsdiamanter och använder mig enbart av återvunnet guld då miljöriktig hantering är en viktig fråga för mig.

Jag kan också påverka genom att ta ställning när det kommer till annonsering. Sedan några år tillbaka har jag valt att inte annonsera i de tidningar som använder sig av modeller som ger en skev bild till läsarna i fråga om kroppsideal. Den bild som dagens unga möts av stämmer sällan med den verklighet som vi faktiskt lever i och en strävan att efterlikna detta skapar många problem.

Det är viktigt att ta ställning i dessa frågor och inte bara se till ett företags ekonomiska resultat utan även dess påverkan samt de avtryck som det ger i långa loppet. Varje förlovningsring och smycke som jag tillverkar påverkar och Ni som är mina kunder är på så vis en del i detta ställningstagande!

 

Etiskt och grönt återvunnet guld

Vi lever i en tid då vi har fått vetskap om vad tidigare generationers miljöutsläpp har orsakat och nu är det upp till oss att på alla sätt dra vårt strå till stacken för att säkra vår planets framtid. Olika typer av ekologiska alternativ när det gäller kläder, mat, färdmedel, uppvärmning och annat är på frammarsch och vi hör ständigt talas om vilka miljöbovar vi ska undvika samt får tips på ekologiska alternativ som är bra för oss och naturen.

Jag, och många andra guldsmeder i Sverige, som tillverkar handgjorda smycken bedriver vår verksamhet som enman eller fåmansföretagare vilket ger full kontroll över arbetsmiljö och miljöutsläpp. Alla de smycken som ni ser här på min hemsida tillverkas i egen ateljé under goda arbetsförhållanden.

förlovningsringar-ecofriendly

Jag och min far har under många år samarbetat med en av de ledande leverantörerna av ädelmetaller (Norsk Svensk Guld) som har ett etiskt förhållningsätt och arbetar med återvunnet guld. Detta är något som vi har känt varit mycket viktigt för oss då vi självklart vill verka för att vår miljö inte tar skada.

 

Nedan följer några ord från Norsk Svensk Guld AB.

Vi verkar för gröna skogar och gröna ädelmetaller.

Att återvinna metallskrot kräver mindre energi, mindre resursanvändning och minskar avsevärt utsläpp till luft, mark och vatten än att utvinna ädelmetaller från jungfruligt material (gruvbrytning).Vi anser dessutom att det är bättre än vaskning då det oftast görs på någon annan kontinent och måste därför fraktas långa sträckor, samt att det är måste legeras i fabrik för att framställa t.ex 18k.

Finns det samma garantier för den koppar och silver som används? Alla våra ädelmetaller är återvunna från metallskrot. Detta innebär att vi genom vår verksamhet verkar för hushållning av naturresurser.

För ett företag som sysslar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och samtliga krav uppfylls av NSG. I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tysklands och EU´s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485.

Jag kommer med mitt företag att fortsätta att arbeta med och för vår miljö och natur som har skapat dessa underbara råvaror som metaller och ädelstenar, vilka vi lärt oss att arbeta fram vackra smycken av. Självfallet så återvinner vi här på Jewellery by Jenny också genom att arbeta med kundernas eget guld. Det blir en god affär för dig och en miljövinst för oss alla.

 

Konsumentens påverkan och makt

Ett företag kan inte förändra världen men jag tror inte heller att vi genom att regeringar gör lagändringar kan komma till rätta med de problem som vi inom många branscher står inför idag när det gäller miljöutsläpp samt arbetsmiljö. Det är vi som konsumenter som måste förändra vår syn på vad som är viktigt för oss, först då kan de stora förändringarna ske.

Jag kan erbjuda ett unikt hantverk, återvunnet material, konfliktfria diamanter och en närproducerad produkt, men de kunder som enbart ser till pris på en vara kommer antagligen i vilket fall tillslut stå med en massproducerad produkt i sin hand. En produkt vars väg dit de väljer att blunda för.

Enda sättet till förändring är att ni som konsumenter använder er makt genom att ställa frågor till producenterna och även fråga er själva vad ni tycker är viktigt och därefter gör ett aktivt val. Jämför inte bara produkter efter pris utan väg även in saker som kvalité, bemötande och personlig service.

 

Vad väljer du?

En billig slutprodukt. Många gånger massproducerad och vår natur och de som arbetar med tillverkningen får betala det högsta priset.

Eller

En unik hantverksprodukt av återvunnet material som tillverkas under bra arbetsförhållanden samt är närproducerad vilket ger minsta möjliga påverkan på vår natur och få mellanhänder.

förlovningsringar-jewellerybyjenny

 

För mig är valet enkelt.