Upphovsrätt Jewellery by Jenny

Alla de modeller av förlovningsringar och smycken samt allt bildmaterial är upphovsrättsligt skyddat och får endast användas med upphovsrättsinnehavarens och formgivarens tillstånd. Modellerna och bilderna på denna hemsida är formgivna och framtagna av Jenny Fors Gentele som äger den fullständiga upphovsrätten tillsammans med Anders Fors. I händelse av dödsfall så övergår upphovsrätten i fullo till Anders Fors eller dödsboägare.

I de fall förslag har skissats upp till kund så äger kunden endast rätt att betrakta bilderna för att kunna ta ställning till eventuell beställning. Upphovsrätten till formgivning samt bilderna äger Jenny Fors Gentele/Anders Fors oinskränkt upphovsrätt över om inte annat avtalats skriftligen.

unika förlovningsringar

copyright förlovningsringar

 


Läs mer om upphovsrätt på Wikipedia